Kontakt     Partnerzy     Mapa strony     Szukaj  
język: 
Международная Ассоциация Интегративной Медицины
 
Cources of thematic development from 3.06.2019 - 7.06.2019

"Electropuncture diagnostics,
medical testing and therapy"

Next seminar
23.05.2019 - 24.05.2019

Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Integracyjnej

Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Integracyjnej

 

Postanowienia ogólne

 

Międzynarodowa  organizacja publiczna „Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Integracyjnej” jest dobrowolną międzynarodową organizacją publiczną, która zrzesza obywateli Ukrainy, cudzoziemców i osoby bez obywatelstwa w celu realizowania głównych zadań, które przewidziane są w Statucie Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Integracyjnej. 

 

W organizacji zabronione jest wspieranie projektów, które mogą być wykorzystywane w nikczemnych celach przeciwko ludzkości, niedozwolona jest propaganda wojny, przemocy i okrucieństwa, nacjonalizmu i szowinizmu, szerzenie społecznej, religijnej i rasowej wrogości.

 

Organizacja ma status międzynarodowy i rozszerza swoją działalność na terytorium Ukrainy, Rosji, Polski, Turcji, Czech, Szwecji, USA, Hiszpanii i innych krajów. Działa ona zgodnie z Konstytucją Ukrainy, obowiązującym prawodawstwem Ukrainy, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i Statutem Organizacji. Najważniejszym celem Organizacji jest wspieranie i ochrona prawomocnych interesów społecznych, ekonomicznych, naukowych, zawodowych i innych, wspólnych dla jej członków.

 

Główne zadania Stowarzyszenia:

 

·        pomoc we wdrożeniu pojęcia „medycyna integracyjna” jako dziedziny medycyny, która wykorzystuje zarówno tradycyjne, jak i nietradycyjne metody diagnostyki i leczenia. Jej działalność ukierunkowana jest na osiąganie pozytywnych wyników w szczegółowej diagnostyce i leczeniu bioobiektów w całym zakresie chorób, bez względu na ich złożoność;

·        pomoc we wprowadzeniu metod medycyny integracyjnej do praktycznej działalności medycznej na Ukrainie i w innych krajach;

·        pomoc w obsłudze informacyjnej członków  Organizacji odnośnie medycyny integracyjnej;

·        pomoc w rozpowszechnieniu sprzętu medycznego, metod badania i leczenia ludności, stosowanych w medycynie integracyjnej;

·        pomoc w polepszeniu obopólnie korzystnych stosunków między przedstawicielami ukraińskich i zagranicznych specjalistów w dziedzinie medycyny integracyjnej;

·        pomoc w podsumowaniu doświadczenia światowego w zakresie medycyny integracyjnej;

·        pomoc we wprowadzeniu wzajemnego zaufania, wzajemnej niezawodności, przyzwoitości i partnerstwa biznesowego we wzajemnych relacjach między członkami Organizacji a konsumentami usług medycyny integracyjnej;

·        zapoznanie społeczeństwa z działalnością Organizacji i jej członków;

·        pomoc we wprowadzeniu wysokich standardów etycznych działalności medycznej w zakresie medycyny integracyjnej;

·        pomoc w szkoleniu i profesjonalnym kształceniu członków Organizacji; 

 

Członkostwo w stowarzyszeniu dzieli się na następujące poziomy:

- poziom korporacyjny;

- osoby prawne;

- osoby fizyczne