Kontakt     Partnerzy     Mapa strony     Szukaj  
język: 
Международная Ассоциация Интегративной Медицины
 
Cources of thematic development from 8.04.2019 - 12.04.2019

"Electropuncture diagnostics,
medical testing and therapy"

Next seminar
23.05.2019 - 24.05.2019

Centrum Medyczne „Altimed” / Terapeutyczna grupa metod, stosowanych w centrum „Altimed”

Terapeutyczna grupa metod, stosowanych w centrum „Altimed”

 

Indukcyjna i mezoindukcyjna terapia, realizowana poprzez urządzenia Helper-BRT i Kompleks Terapeutyczny (TK) АТМ:

 

Terapeutyczne poziomy oddziaływania:

 

   1. psychowegetatywny;

   2. neuroendokrynny

   3. matriksowy (mezenchymowy)

 

W procesie terapii indukcyjnej wykorzystywane są sygnały elektromagnetyczne, zgodne w swoich parametrach z widmem fal elektromagnetycznych, wypromieniowywanych przez mózg człowieka, rejestrowanym za pomocą EEG.

 

W terapii indukcyjnej wykorzystuje się fizjologiczne widmo częstotliwości, które jest wyrażane poprzez:

    * Fale beta (14 Hz - 30 Hz - 14 Hz)

    * Fale alfa (13,5 Hz - 7,5 Hz - 13,5 Hz)

    * Fale theta (7 Hz - 4 Hz - 7 Hz)

    * Fale delta (3,5 Hz - 0,5 Hz - 3,5 Hz)

 

Podstawowe oddziaływanie terapii indukcyjnej dokonuje się w pierwszej kolejności drogą oddziaływania na system limbiczny struktury wzgórza, które jest ściśle związane z matriksem (mezenchymą). Macierz pozakomórkowa lub mezenchyma to przestrzeń, znajdująca się między naczyniami krwionośnymi a komórkami (średnio stanowi 25% masy ciała). W organizmie pełni funkcję fizjologiczną „kraty molekularnej” dla komórek, przez którą przenikają wszystkie substancje, uczestniczące w metabolizmie. W matriksie współdziałają układy: nerwowy, hormonalny i odpornościowy. Pierwsze dwa współpracują ze sobą jeszcze w podwzgórzu. Zatem matriks jest miejscem lokalizacji w tkankach obwodowych systemu regulacji głównej (obwodowego oddziału układu immuno-neuro-hormonalnego), działającym na zasadzie sprzężenia zwrotnego.

 

Mezenchyma stanowi jeden z głównych układów zarządzających, uczestniczących w przenoszeniu i wymianie informacji w organizmie. W ten sposób terapia indukcyjna ma bionormalizujący wpływ na procesy wymiany informacji w organizmie pacjenta, a tym samym wzmacnia mechanizmy regeneracji. Psychosomatyczna korekcja przy pomocy cząstkowych programów terapii indukcyjnej pozwala oddziaływać na sam proces kształtowania się zaburzenia psychosomatycznego poprzez oddziaływanie na procesy hamowania i pobudzania w strukturach podkorowych (układu limbicznego) oraz płaty kory  mózgu, a także mechanizmy ich synchronizacji.  Centrum emocji, motywacji i pamięci  stanowi, jak wiadomo, układ limbiczny. Układ ten jest również jedną z centralnych struktur wegetatywnych. 

Podwzgórze, wchodzące w jego skład, odpowiada za regulację zarówno wegetatywnego (autonomicznego)  układu nerwowego, jak i układu hormonalnego. Znajdują się w nim ośrodki agresji, ośrodki pokarmowe i seksualne. Układ limbiczny jest zatem wyższą integracyjną strukturą centralnego układu nerwowego, której podstawowa funkcja polega na regulacji procesów emocjonalnych oraz kontroli układu neuroendokrynnego i autonomicznego układu nerwowego. Układ limbiczny to jeszcze ośrodek pamięci. Pamięć długotrwała jest zawsze pamięcią emocjonalną. Im wyraźniejsze emocje, tym większe później prawdopodobieństwo aktywacji śladu pamięci.  Zdaniem A. d’Aubigné „strach ma dobrą pamięć”. Przeżywany przez człowieka stres zapamiętywany jest w pamięci długotrwałej i przechowywany pod postacią „śladów pamięci” (engramów).

Szczególne znaczenie dla rozwoju zaburzeń psychosomatycznych ma powstały na końcu zasób engramów lub wzorów psychowegetatywnych. Prawdziwą przyczyną nawrotów nierzadko jest tylko „wskrzeszenie” odpowiedniej symptomatologii wskutek aktywizacji  śladów lub wzorów psychowegetatywnych. Im silniejsze było poczucie  zagrożenia życia i zdrowia, tym większe jest prawdopodobieństwo rekonstrukcji rozwiniętego obrazu klinicznego według typu depresji albo jej odpowiednika somatycznego.

 

Organizm człowieka jest otwartym systemem biologicznym, który stale wymienia informacje ze środowiskiem zewnętrznym. Informacja, dochodząca do organizmu, przy terapii indukcyjnej , przejawia harmonizujący wpływ na pracę jego głównych układów, co pozwala leczyć choroby na wszystkich poziomach zmian patologicznych podsystemów adaptacji. Terapia indukcyjna poprzez powstanie efektów rezonansowych wzajemnego oddziaływania z elektromagnetycznymi polami mózgu służy jako bodziec do przywrócenia normalnej pracy głównego i autonomicznego układu nerwowego. Dzięki  zdolności organizmu do zapamiętywania otrzymanej informacji, efekt seansów terapii indukcyjnej trwa przez długi czas.

 

Terapia mezoindukcyjna

 

Terapia to leczenie, a mezoterapia - leczenie mezodermy. W medycynie estetycznej mezoterapia to korekcja zaburzeń stanu skóry i podskórnej tkanki łącznej metodą iniekcyjnego wprowadzenia do skóry substancji aktywnych.

 

Terapia mezoindukcyjna jest rewolucyjną metodą oddziaływania na różne zaburzenia w organizmie drogą beziniekcyjnego miejscowego wprowadzenia do macierzy składników leczniczych i kosmetycznych, przy pomocy specjalnych programów terapii indukcyjnej (modelujących programy kontrolujące stan zdrowia na poziomie macierzy) bez uszkodzenia powłok skórnych i błon śluzowych.

Metoda może być stosowana w przypadku chorób i urazów aparatu ruchowego, zespołu bólowego, miopatoz, chorób obwodowego układu nerwowego. Jest to wyjątkowy sposób wprowadzenia składników kosmetycznych, odmłodzenia i profilaktyki starzenia się skóry, leczenia cellulitis.

 

Inny podziały: