Kontakt     Partnerzy     Mapa strony     Szukaj  
język: 
Международная Ассоциация Интегративной Медицины
 
Cources of thematic development from 8.04.2019 - 12.04.2019

"Electropuncture diagnostics,
medical testing and therapy"

Next seminar
23.05.2019 - 24.05.2019

Centrum Medyczne „Altimed” / Metoda testowania rezonansowego

Metoda testowania rezonansowego

 

Metoda testowania rezonansowego była zaproponowana przez H. Schimmela (1978). U jej podstawy  leży metoda diagnostyki elektropunkturowej według R. Volla. Jednak jeśli w celu rozwiązania zadań diagnostyki i testowania farmakologicznego w metodzie R. Volla wykorzystuje się do 450-600 punktów, to w metodzie testu rezonansowego wykorzystywany jest jeden odtwarzany punkt badania (TI), na którym zachodzi proces testowania, włączając do konturu rezonansowego, zgodnie z logiką badania, określoną kolejność częstotliwości rezonansowych z bazy selektorowej kompleksu aparatowo-programowego, odpowiadającego na pytania:

 

    * Co? (przyczyna)

    * Gdzie? (porażony organ)

    * W jaki sposób? (charakter procesu)

    * W jakim stopniu? (uciążliwość choroby)

    * Czym leczyć? (preparat lub schemat terapii) i wiele innych.

 

WRT (WEGA-rezonansowy test) to wyjątkowa metoda, pozwalająca nie tylko odnotować zmianę aktywności funkcjonalnej organu według obecności lub braku odpowiedzi rezonansowej, ale również ocenić znaczenie tej zmiany dla całego organizmu.  

 

Możliwości WRT najbardziej wyraźnie można zademonstrować na przykładzie diagnostyki zachorowań  infekcyjnych. Stosowana w WRT metoda filtracji pozwala nie tylko z wysoką dokładnością przeprowadzić jakościową diagnostykę obecności czynnika infekcyjnego (według zasady tak/nie), ale i oddzielić nieszkodliwą obecność pierwiastka infekcyjnego od jego szkodliwego działania na organizm człowieka, drogą rezonansowego testowania intensywności (potencji) modelu częstotliwości.

 

Sama metoda filtracji polega na kolejnym podłączaniu modulacji częstotliwościowej z bazy selektorowej APK z formowaniem łańcucha logicznego, gdzie każdy poprzedni preparat jest filtrem częstotliwościowym  (pryzmą) dla kolejnego, kształtując w ten sposób logiczną kolejność (łańcuch rezonansowy) częstotliwościowych modeli stanów, procesów lub obiektów, mających powiązania przyczynowo-skutkowe (rezonansowe). 

 

Inny podziały: