Kontakt     Partnerzy     Mapa strony     Szukaj  
język: 
Международная Ассоциация Интегративной Медицины
 
Cources of thematic development from 8.04.2019 - 12.04.2019

"Electropuncture diagnostics,
medical testing and therapy"

Next seminar
23.05.2019 - 24.05.2019

Centrum Medyczne „Altimed” / Diagnostyka segmentowa. ATM Express

Diagnostyka segmentowa. ATM Express

 

Diagnostyka segmentowa to metoda, u podstawy której leży zasada sześciokwadrantowych odprowadzeń według Volla, ale dzięki unikalnym rozwiązaniom technicznym pracowników firmy „Altimed” pozwala ona przeprowadzać diagnostykę 30 segmentów ciała człowieka. Każdy segment niesie informacje o konkretnym organie, systemie i części ciała, jak również  o stanie segmentowego aparatu rdzenia kręgowego i układu wegetatywnego.

 

Dana metoda w ciągu bardzo krótkiego czasu  (30 s – właśnie tyle trwa jeden seans testowania) pozwala otrzymać informację o wszystkich organach i układach, ich stanie fizjologicznym, i zachodzących w nich zmianach patologicznych, a dzięki ogromnej bazie  selektorowej umożliwia przeprowadzenie  testów na obecność wielu  zarazków i stanów patologicznych oraz  określenie indywidualnego schematu terapii. Selektorowa baza APK, składająca się z ponad 35000 testowych częstotliwości rezonansowych pozwala wykryć choroby pasożytnicze i infekcyjne, czynnik etiologiczny i jego rolę w patogenezie każdej konkretnej choroby, wybrać optymalny schemat terapii, na podstawie wyników testowania opracować indywidualny kompleksowy preparat informacyjny oraz prowadzić monitoring procesu leczenia.  

Kompleks terapeutyczny składa się z ogólnych i fragmentarycznych programów biorezonansowych. Ostatnie z kolei dzielą się na południkowe, systemowe i nozologiczne. Szeroki wybór programów biorezonansowych umożliwia sporządzenie maksymalnie efektywnego i kompleksowego schematu terapii z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pacjenta.

APK serii АТМ może być uzupełniane systemami АТМ - Voll, АТМ –Vega, pozwalającymi przeprowadzać diagnostykę według metody Volla i testowania rezonansowego.

 

Oprogramowanie ATM-Express

 

Nowa wersja programu ATM Express Test, w oparciu o  dane diagnostyczne, pozwala dokładniej diagnozować stan organizmu i jego układów dzięki wbudowanym nowym funkcjom, takim jak: selektor medyczny, badanie zarówno konkretnych organów i układów jak i całego organizmu oraz dobór terapii BRT. Dzięki wbudowanemu systemowi wyszukiwania, lekarz może w krótkim czasie znaleźć w bazie, składającej się z 55 000 pozycji, potrzebny preparat i otrzymać uzupełniającą informację na temat jego stosowania.  Udoskonalona grafika umożliwia mało  doświadczonym użytkownikom łatwiejsze poruszanie się w programie.

Podsystem automatycznego skanowania częstotliwości, odpowiadających nozodom, preparatom organicznym, pozwala szybko ocenić stan zdrowia konkretnych organów i układów oraz automatycznie dobrać program leczenia terapią biorezonansową. Poza standardowymi programami terapii biorezonansowej istnieje możliwość leczenia konkretnych organów i chorób.

Posiadacze aparatów serii ATM mają możliwość odświeżenia oprogramowania i urządzeń oraz selektora z 55 000 nozodów (w tym  fermentowane nozody rakowe, preparaty organiczne, alergeny, homakordy, preparaty kompleksowe, homeopatyczne preparaty firmy Heel, wirusy, bakterie, grzyby, helminty, pierwotniaki, katalizatory, preparaty alopatyczne, enzymy, kontrola antydopingowa, preparaty proste, homeopatyczne, w tym klasyczne, radionuklidy, izotopy, metale, inne preparaty. Czynniki etiologiczne wymienione są na osobnej liście uzupełniającej. Preparaty podawane są w formie injeel i injeel forte).

 

ATM Express Diagnostics pozwala zdiagnozować następujące stany:

 

   *  zakażenia pasożytnicze

   *  infekcje bakteryjne, wirusowe i grzybicze

   *  przewlekła intoksykacja

    * nowotwory;

    * stan układu pokarmowego (wątroba, pęcherzyk żółciowy, dysfunkcje trzustki, żołądka i jelit)

    * stan układu oddechowego (jama nosowo-gardłowa, tchawica, płuca)

    * stan układu moczowo-płciowego (nerki, moczowód, pęcherz moczowy, cewka moczowa,      macica, jajniki, prostata)

    * stan układu sercowo-naczyniowego

    * stan układu wewnątrzwydzielniczego (tarczyca, trzustka, nadnercza)

    * stan układu odpornościowego i limfatycznego;

    * stan aparatu ruchowego (kręgosłup, i stawy).

 

Test żywnościowy występuje w formie uzupełnienia do ATM-Express i w formie oddzielnego programu

 

Nowym uzupełnieniem diagnostycznego kompleksu ATM – Express jest test żywnościowy. Z danym uzupełnieniem  łatwo można zbadać tolerancję organizmu dla konkretnych produktów żywnościowych oraz stopień ich przyswajalności. Opracowanie to pomaga indywidualnie dobrać odpowiedni schemat żywienia i może być stosowane w medycynie, sporcie i rekreacji. 

 

Baza danych obejmuje około 800 różnorodnych produktów w następujących kategoriach:

 

*   rośliny strączkowe, orzechy, ziarna

*   tłuszcze

*   ziemniaki i produkty ziemniaczane

*   kasze i produkty zbożowe

*   mleko, produkty mleczne, sery

*   warzywa i rośliny strączkowe

*   przyprawy korzenne, przyprawy, zioła

*   drób, mięso i produkty mięsne

*   ryby

*   słodycze i wyroby cukiernicze

*   soki i napoje

*   herbaty ziołowe

*   owoce i jagody

*   chleb, pieczywo, makarony

 

Na podstawie wyników testu sporządza się raport, w którym wyniki podzielone są na trzy grupy: zalecane, neutralne, i niewskazane. Grupy te oznaczone są odpowiednio kolorami: zielonym, żółtym, i czerwonym

 

Inny podziały: