Kontakt     Partnerzy     Mapa strony     Szukaj  
język: 
Международная Ассоциация Интегративной Медицины
 
Cources of thematic development from 8.04.2019 - 12.04.2019

"Electropuncture diagnostics,
medical testing and therapy"

Next seminar
23.05.2019 - 24.05.2019

Aquaaktywator


 Przyrząd z serii urządzeń do transferu informacji – aquaaktywator. Pole elektromagnetyczne o określonych parametrach oddziałuje na wodę zmieniając jej strukturę i tworząc prawidłową siatkę krystaliczną o przewadze prawoskrętnych tetramerów.

 Dzięki złożonym procesom oksydacyjno-redukcyjnym poddana działaniu urządzenia woda staje się krystalicznie czysta, wzbogacona w tlen, nabiera leczniczych parametrów wody powstałej z roztopionych wysokogórskich lodowców.

 Aktywowana woda ma właściwości przeciwutleniające (antyoksydacyjne), może być wykorzystana dla ochrony organizmu przed działaniem kompleksowych zanieczyszczeń miejskich. Usuwa z organizmu produkty metabolizmu, uwalniając go z soli metali ciężkich, toksyn i innych szkodliwych substancji, chroni przed działaniem promieniowania, spowalnia rozrost komórek rakowych i rozwój nowotworów. Poprawia metabolizm, zwiększa odporność, sprzyja wydalaniu z organizmu zanieczyszczeń, przyspiesza przemianę wodno-solną, zwiększa potencjał energetyczny organizmu, działa silnie tonizująco i ogólnie wzmacniająco.

 Podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu jest zbilansowanie biochemicznych procesów oksydacyjno-redukcyjnych. Woda jako podstawowy rozpuszczalnik oraz jako główny składnik strukturalny organizmu (w znaczeniu biologicznym) jest odpowiedzialna za ich przebieg. Intensywność reakcji oksydacyjno-redukcyjnych zależy od aktywności elektronów w roztworach wodnych, która charakteryzuje się potencjałem oksydacyjno-redukcyjnym, mierzonym w miliwoltach. Czym większe są wartości potencjału oksydacyjno- -redukcyjnego, tym środowisko jest bardziej „kwaśne”, tym bardziej skłonne jest do niszczenia wiązań międzycząsteczkowych, do utleniania cząsteczek. I na odwrót. Im mniejsza jest wartość potencjału oksydacyjno-redukcyjnego, tym większa jest zdolność redukcyjna środowiska. Zarówno za jeden, jak i za drugi proces odpowiada aktywność elektronów. W przypadku dużych wartości potencjałów oksydacyjno-redukcyjnych elektrony zabierane są grupom cząsteczek, w przypadku małych wartości są one przekazywane, stymulując odpowiednie reakcje chemiczne.

 Woda aktywowana występuje w roli dawcy elektronów, ma dużą biodostępność, wykorzystana jest jako rezerwa ochrony antyoksydacyjnej przed niekorzystnym wpływem środowiska zewnętrznego, przyspiesza proces wiązania i wydalania z organizmu produktów toksycznych. 


Produkty Altimed


Przyrząd do aktywnej terapii biorezonansowej Lanta-ZL (ATM Lanta-ZL)

ATM Helper ML

Urządzenie medyczne do terapii przeciwpasożytniczej ATM Lanta Z

АТМ – Helper-Personal

Przyrząd do diagnostyki i terapii ATM

ATM-Express test

ATM Express Interactive BRT

ATM Express-BRT

ATM Express-Vega Test

ATM-Express - test żywnościowy


Aparat terapeutyczny ATM-TR

Urządzenie do przenoszenia informacji ATM Transfer-Jonizator