Kontakt     Partnerzy     Mapa strony     Szukaj  
język: 
Международная Ассоциация Интегративной Медицины
 
Cources of thematic development from 8.04.2019 - 12.04.2019

"Electropuncture diagnostics,
medical testing and therapy"

Next seminar
23.05.2019 - 24.05.2019

Aparat terapeutyczny ATM-TR


Jest wielofunkcyjnym przyrządem medycznym o szerokim spektrum możliwości terapeutycznych, umożliwiającym skuteczne oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów zdrowotnych z zakresu medycyny, kosmetologii oraz rekreacji. Stanowi dopełnienie w kompleksowej terapii etiologiczno- -patogenetycznej oraz umożliwia wielosystemowe podejście do leczenia stanów patologicznych z uwzględnieniem indywidualnych cech organizmu pacjenta. Terapie pasywnym biorezonansem, aktywnym egzogennym biorezonansem (przyrządy Lanta-Z, Lanta-Zm i Helper) w połączeniu z aparatem ATM-TR, wzajemnie się uzupełniają oraz wzmacniają oddziaływanie terapeutyczne maksymalnie skracając czas terapii.

Zasady pracy

 Oprogramowanie zawiera szablony naturalnych fizjologicznych procesów adaptacyjnych, dominujących w warunkach prawidłowego funkcjonowania organizmu. Podstawową zaletą ATM-TR jest ukierunkowane oddziaływanie na homeostazę organizmu na poziomie tkankowym i układowym. Aktywny przekaz ma na celu zarządzanie naturalnymi procesami sano- i adaptogenezy. Oddziałuje w sposób miejscowy (przez aplikowanie elektrod) oraz ogólny na dany układ (konkretny, wybrany program leczniczy).

 ATM-TR umożliwia, bez udziału lekarstw, prowadzenie terapii etiologicznej, patogenetycznej i symptomatycznej oraz profilaktyki zdrowia w ośrodkach medycznych i rekreacyjnych, gabinetach i oddziałach rehabilitacyjnych na wszystkich etapach rozwoju procesu chorobowego.

Stosowanie programów terapeutycznych

 1. Korekta zaburzeń psychowegetatywnych i neuroendokrynologicznych za pomocą programów terapii indukcyjnej. W procesie terapii indukcyjnej wykorzystywane są sygnały elektromagnetyczne odpowiadające parametrami spektrum fal elektromagnetycznych wysyłanych przez mózg człowieka, rejestrowanych przez EEG. Terapia indukcyjna oddziałuje z polami elektromagnetycznymi mózgu i stymuluje do prawidłowej pracy ośrodkowy (centralny) oraz autonomiczny (wegetatywny) układ nerwowy. Jest wskazaniem w leczeniu stanów patologicznych i terapii dysfunkcji psychosomatycznych przejawiających się w formie reakcji psycho-wegetatywnych i neuroendokrynologicznych.
 2. Korekta zaburzeń mezenchymalno-metabolicznych za pomocą programów terapii mezoindukcyjnej. Stosowana jest w schorzeniach i urazach układu mięśniowo-szkieletowego, w zespołach bólowych, schorzeniach mięśni (miopatiach), chorobach obwodowego układu nerwowego. Umożliwia wprowadzenie przez skórę preparatów leczniczych i kosmetycznych, odmładza, leczy cellulit.
 3. Korekta stanu immunologicznego organizmu za pomocą programów immunokorekty.
 4. Korekta stanu środowisk płynnych organizmu (krwi oraz chłonki), detoksykacja przez stymulację procesów wiązania, transportu, biotransformacji oraz bezpośredniego wydalania czynników patologicznych z zastosowaniem programów limfatycznych i odnowy biologicznej.
 5. Stymulacja i kierowanie procesami regeneracji tkankowej na poziomie komórkowym i narządowym – programy regeneracji układowej.
 6. Terapia i profilaktyka ostrych i chronicznych procesów zapalnych za pomocą programów aktywnej egzogennej terapii biorezonansowej.
 7. Profilowane seanse terapii za pomocą programów skierowanych na leczenie konkretnego stanu patologicznego.

 Każdy pacjent wymaga wyboru odpowiedniego schematu terapii oraz kontroli procesu leczenia. Ocena wyjściowego stanu zdrowia następuje na podstawie integracyjnych wskaźników takich jak: stan układu immunologicznego, wegetatywnego, endokrynologicznego, blokady mezenchymy, indeksy fotonowe i biologiczne oraz rezerwy adaptacji.

 Odpowiednio dobrane częstotliwości oddziałują na wszystkie ogniwa zarządzania homeostazą oraz normalizują funkcje głównych systemów i struktur organizmu. Każdemu programowi ATM-TR odpowiada zestaw odpowiednich sygnałów terapeutycznych przesyłanych do właściwych struktur organizmu w języku dla nich zrozumiałym. Wywołują one kompleksowe reakcje przystosowawcze. Ukierunkowane na cel działanie lecznicze osiągane jest przez dobór sygnałów (częstotliwości) i oddziaływanie na określone ogniwo patogenezy. W stanach patologicznych biorą udział wszystkie podsystemy zarządzania, stąd w celu uzyskania oczekiwanego rezultatu konieczne jest całościowe podejście do tworzenia sygnału terapeutycznego. To wyjaśnia fakt, że w procesie leczenia konieczne jest wykorzystywanie różny kanałów przez odpowiednie elektrody lub ich kombinacje.

 Rezultaty terapeutyczne zależą nie tylko od wybranych programów, lecz także od ukierunkowania oddziaływania przez odpowiednie elektrody oraz od miejsca przyłożenia elektrod.

 W programach terapeutycznych ATM-TR – w określonej wzajemnej proporcji i kombinacji – występują indukcyjne programy biorytmów mózgu oraz programy aktywnej komórkowo-tkankowej i komórkowej egzogennej terapii biorezonansowej. Pozwalają oddziaływać na wszystkie ogniwa patogenezy na dowolnych poziomach kierowania homeostazą.

 Terapeutyczne poziomy oddziaływania

 Aparat oddziałuje terapeutycznie na poziomach:

 

 1. molekularnym – poprzez oddziaływanie na związki chemiczne mikrocząsteczek,
 2. komórkowym – w wyniku oddziaływania na błony komórkowe ze wszystkimi, przebiegającymi w nich, procesami przemian,
 3. narządowo-tkankowym – poprzez wpływ na podstawowe procesy metaboliczne zachodzące w narządach i tkankach,
 4. układowym – w wyniku korekty stanu fizjologicznego głównych układów organizmu:
  • psycho-wegetatywnego,
  • immunologiczno-endokrynologicznego,
  • macierzystego (mezenchymalnego).

Produkty Altimed


Przyrząd do aktywnej terapii biorezonansowej Lanta-ZL (ATM Lanta-ZL)

ATM Helper ML

Urządzenie medyczne do terapii przeciwpasożytniczej ATM Lanta Z

АТМ – Helper-Personal

Przyrząd do diagnostyki i terapii ATM

ATM-Express test

ATM Express Interactive BRT

ATM Express-BRT

ATM Express-Vega Test

ATM-Express - test żywnościowy


Urządzenie do przenoszenia informacji ATM Transfer-Jonizator

Aquaaktywator