İletişim     Ortaklıklar     Site Haritası     Ara  
Dil: 
Международная Ассоциация Интегративной Медицины
 
Tematik gelişme dersleri from 8.04.2019 - 12.04.2019 arihinde başlar

"Elektropunktur diyagnostik,
tıbbi test ve terapi"

En yakın seminer
23.05.2019 - 24.05.2019

Bütünsel Terapi cihazı АТМ


ATM, geniş spektrumlu terapi olanaklarına sahip olan, efektif ve bütünsel bir şekilde tıptaki, kozmetolojideki, spor tıbbı ve rekreasyonundaki sorunları çözmeye yardımcı olan, benzersiz, polifonksiyonel, modern bir tıbbi cihazdır. Cihazın, Ukrayna ve diğer ülkelerde analogları yoktur.
Terapi cihazının geliştirilmesi, bütünsel etiopatolojik terapideki eksikleri tamamlamaya ve patolojik durumların tedavisinde, insan organizmasının bireysel özelliklerine göre, çok dereceli sistematik bir yaklaşım oluşturmaya olanak sağlar. ATM terapi cihazı özellikleri ile uyumlu bir şekilde (birbirinin terapi etkilerini tamamlayarak ve güçlendirerek), pasif biorezonans (DYS serisi “ATM” cihazı) ve aktif ekzogen biorezonans (“Lanta-Z” ve “Helper” cihazları) yöntemlerinin bütünsel olarak kullanılması, çok kısa zaman içerisinde, terapide mükemmel sonuçlar almayı sağlar.

АТМ cihazının çalışma prensibi
Terapi cihazı programları, normal fonksiyonel bir organizmada domine eden ve patojenik durumlarda bastırılan, ortogenezin doğal, fizyolojik (endojenik) proseslerinin paternini (şablon) temsil eder. Böylece, insan organizmasının en karmaşık sistemi olan, biokibernetik sistemin yönetimi ve programlanması gerçek bir olasık haline gelir.
ATM terapi cihazının mevcut ürünlerden farkı, homeostasis yönetiminin doku ve sistem seviyelerindeki, sano ve ortogenezin doğal proseslerin yönetimi amaçlı özel terapi programlarının aktif yayını ile, hedefli etkisidir.
Terapi cihazın olanakları, tıbbi olmayan, etyolojik, patojenik ve semptomatik tedaviyi ve, proses gelişiminin her aşamasında, hastalıkların geniş spektrumunun, patolojik durumların ve sendromların profilaksisini, reabilitasyonunu, düzeltilmesini ve reaksiyonunu, tıbbi ve rekreasyon merkezlerinde ve ofislerinde, gerçekleştirmeye olanak sağlar. Etkiler, lokal etki (elektrotların lokal etki bölgelerine uygulanması) ve genel etki (seçilmiş terapi programı modunda) şeklinde uygulanır.

Terapi programlarının temel etkileri ve uygulama noktaları
Psikovejetatif ve nöroendokrin bozukluklarının, endüksiyon terapisi programları yardımı ile düzeltilmesi. Endüksiyon terapi prosesinde, insan beyni tarafından yayılan, elektromanyetik dalgaların spektrumuyla uyumlu olan (kendi parametrelerine göre), elektromanyetik sinyaller kullanılır. Endüksiyon terapisi, beynin elektromanyetik alanlarıyla etkileşiminin rezonans etkilerinin oluşumu sayesinde, merkezi ve vejetatif sinir sistemlerinin normal çalışması için teşviktir. Bu da, patolojik durumların geniş spektrumunun tedavisinde ve özellikle, psikovejetatif ve nöroendokrin (ATM cihazı diyagnostik yöntemi prosesinde belirlenen) reaksiyonlar şeklinde gerçekleşen psikosomatik bozuklukların terapisinde büyük önem taşır.
Mezoendüksiyon terapi programları yoluyla, metabolik bozuklukların düzeltilmesi, müsküloskeletal sistemi hastalıkları ve yaralanmaları, ağrı sendromu, periferik sinir sistemi hastalıkları durumlarında kullanılabilir. Kozmetik formüllerin kullanımında, gençleştirmede, cilt yaşlanması önlenmesi ve selülit tedavisinde de uygulamak için mükemmel bir yöntemdir.
İntegratif göstergeler yardımıyla belirlenen bağışıklık sisteminin kaynağına göre, ATM cihazı bağışıklık sistemi düzeltme (İmmunokoreksiyon) yöntemi ile, organizmanın bağışıklık sisteminin düzeltmek mümkündür.
Organizmadaki sıvı ortamların (kan ve lenf) ve biotransformasyonu stimülasyon yoluyla, detoksifikasyon prosesleri düzeltilmesi sağlanır. Ayrıca, lenf programları yardımıyla, patolojik komponentlerin elimine edilmesi mümkündür.
Sistem ve hücre seviyelerindeki, sistem rejenerasyonu programları sayesinde, doku rejenerasyonu prosesinin stimülasyon ve yönetimini sağlar.
Aktif ekzojen biorezonans terapisi (ABT) programı sayesinde, akut ve kronik enflamatuar prosesleri terapisini sağlar.
Belirli bir patolojik durumunun tedavisine yönlendirilebilen, ABT özel programları yardımıyla, profilli terapi (nozoloji – hastalıkları sınıflandırma bilimi) programı.

Terapi cihazı programlarının kullanım yöntemleri
TK ATM programları, sistemli (genel) veya yerel (lokal) olarak kullanılır.
Sistemli (genel) yöntem, endüksiyon döngü ve manuel elektrotların kullanıldığı, cihaz – hasta devresi ile, lokal etki yapmadan uygulanır.
Yerel (lokal) yöntem ise, elektrotların lokal etki bölgelerine uygulanması ile sağlanır. Bu elektrotlara, yapışkan ve indiktör elektrotlar dâhildir.

Cihaz program (yazılım) özellikleri
İndüksiyon
Genel
Alfa ritmi, Beta ritmi, Teta ritmi, Delta ritmi
Seçilenler:
Genel güçlendiriciler, Uyku, Stres, Depresyon
Beyin, Öğrenme, Hatırlama, Çocuk
Kısa ara, kas gevşetme v.s.
Bağışıklık sistemi onarımı
Sistem Rejenerasyon
Kan temizleme
Lenf
Aktif Biorezonans
Kronik prosesler
Mezoindüksiyon terapi
Anti-Selülit, gerdirme, gençleştirme
Bölgesel yağlanma ve diğer
Özel
Demodikoz, allerji, ateroskleroz, obezite, patolojik klimaks
Hipotalamik sendromu ve diğer

Kullanım Endikasyonları
Sinir sistemi hastalıkları: migren, baş ağrısı, intrakraniyal basınç, felç ve parez, sinir iltihabı artışı, radikülit, poliradikuneyropati, nevralji, yüz sinir lezyonu, vegetovasküler destoni, uykusuzluk, uyku ve uyanma döngüsünde bozuklular, kronik yorgunluk sendromu, ensefalopati, çocuk serebral felci, beyin kandolaşımı bozukluklarının etkileri, beyin (craniocerebral) travmalar ve sinir sisteminin inflamatuvar hastalıkları.
Endokrin sistemi hastalıkları, metabolizma bozuklukları: hipotiroidizm, hipertiroidizm, diyabet, böbreküstü bezlerin, yumurtalıkların, testislerin fonksiyon bozuklukları, yağların depozisyonu, yağlanma, hipotalamik – hipofizyal system bozuklukları.
Ruhsal bozukluklar ve davranış bozuklukları: depresyon ve nevrotik bozukluklar, logonevroz ve idrar tutamama gibi bozukluklar.

Nevroz ve psikoz: Psikosomatik bozukluklar. Cinsel dürtü eksikliği veya kaybı, yetersiz cinsel reaksiyon.
Kan dolaşımı sistemi hastalıkları: hipertansiyon, arteriyel hipotansiyon, kroner kalp hastalığı, vegetovasküler destoni, beyin kandolaşımı bozukluklarının etkileri, ensefalopati, damar varisi ve damar daralması.
Solunum sistemi hastalıkları: iç burun iltihabı (rinit), alerjik rinit, sinüzit, bademcik iltihabı (anjin), larenjit, soluk borusu iltihabı, ses telleri ve gırtlak hastalıkları, grip, kronik bronşit, remisyon aşamasında bronş astımı.
Sindirim sistemi hastalıkları: ağız hastalıkları, parodontoz.
Mide ve bağırsak hastalıkları: remisyon aşamasında mide ünseri ve duodenal ülser, gastrit ve duodenit, kronik gastroenterit, gastrointestinal fonksiyonel dispepsi, ezofajit ve ezofagospazm, ameliyat edilmiş mide ve duodenostaz hastalığı.
Karaciğer ve safra kanalları hastalıkları: bilyer diskinezi, taşsız kronik kolesistit, postkolesistektomi sendromu, remisyon aşamasında kronik hepatit, siroz, karaciğer distrofisi.
Pankreas hastalıkları: remisyon aşamasında kronik pankreatit, fermentasyon.
Bağırsak hastalıkları: kronik enterit ve enterokolit, huzursuz bağırsak sendromu, kronik kolit, ameliyat sonrası bağırsak kesikleri, dinamik oklüzyon.
Deri ve subkutan doku hastalıkları: çıban ve sivilceler, sedef hastalığı, ürtiker, yanma ve donma, nasır, yılancık, dermatitler, keloid izleri, alopesi (kellik) ve uçuk.
Kemik ve kas hastalıkları: romatoid artrit ve diğer türleri, skolyoz, osteokondroz, intervertebral disklerin lezyonu, radikülopati, bel ağrısı, kemik, eklem ve omurga yaralanmaları ve hastalıkları, kırıkların iyi gelişememesi, tendon ve bağlardaki yaralanmalar, miyozit ve miyopatoz.
Ürolojik hastalıklar: kronik sistit, prostatit. Mesane nöromüsküler disfonksiyonu, üretrit kronik piyelonefrit, ürolityaz.
Jinekolojik ve androlojik hastalıklar: Prostat bezi hiperplazisi ve adenoması. Akut ve kronik prostatit, orşit, epididimit, erkek infertilite disfonksiyonunun bazı formları.
Kıt, nadir ve düzensiz adet, adet ağrıları, patolojik klimaks, erken menopoz. Salpenjit, miyom, fibromiyom, rahim boynu erozyonu, ikincil infertilite.
Meme iltihabı, mastopati, laktostaz.
Göz hastalıkları: akut ve kronik konjonktivit, katarakt, optik sinir iltihabı, Miyopi (miyopluk), hipermetropi, göz ağrısı.
Kulak ve mastoid çıkıntısı hastalıkları: kronik dış kulak iltihabı, irinsiz orta kulak iltihabı, kulakta gürültü duyma, işitme kaybı, kulakta ağrı hissetme.
Çocuk yaşlardaki hastalıklar: alerjik zayıflık, psikolojik gelişim bozuklukları (konuşma ve zihinsel).
Kozmetolojik problemler: selülit, gerdirme, cildin esnekiğinin azalması, derinin enflamatuar hastalıkları ve cilde çeşitli genez apendajı.

Kullanım kontrendikasyonları
Mutlak:
İmplante kalp pili kullanımı (varlığı);

Bağıl (doktor kontrolünde cihaz kullanımı mümkündür):
Benign ve malign neoplazmalar;
Kan koagülabilitesinde bozukluklar;
Serebral ve koroner kan dolaşımında bozukluklar;
Hamilelik;
Epilepsi (sara);
Elektromanyetik etkiye karşı intolerans;
Elektrotlarla temas eden yerlerdeki cilt hastalıkları;
Ruhsal hastalıklar;
Sarhoş olma durumu.

Tedavi şeması seçiminin ve terapi prosesi kontrolünün, her bir durumda, DYS serisi ATM cihazı ile bütünsel diyagnostik sonuçlarına göre yapılması daha doğrudur. Ayrıca, tedavi şeması seçimi ve terapi prosesi kontrolü, integratif göstergelere göre (bağışıklık, vejetatif, endokrin sistemleri durumları, fotonik ve biyolojik endeks blokları, adaptasyon rezervleri gibi) temel bir sağlık değerlendirmesi gerektirir. Aynı zamanda, patolojik proseslerin karakteristiğini de göz önünde bulundurmak gerekir.Altımed şirketinin diğer ürünleri


Aktif Biorezonans terapi cihazı Lanta ZL

ATM Helper ML

Antiparaziter tedavi için tıbbi cihaz ATM Lanta Z

АТМ – Helper-Personal

Diyagnostik ve Terapi cihazı ATM

ATM-Express Testi

ATM Express Interactive BRT

ATM Express-BRT

ATM Expres-Vega

ATM-Express - Beslenme Testi Programı


The device for information carrying over the Transfer-ionizer

Aquaactivator

Enformasyon materyalleri ve yöntem kılavuzları


02068, Kiev şehri, Anna Ahmatova sok. Ev:13
tel.: +380 44 500-02-02
vodafone: +38050 565 6464
  Temel       Ürünler   Teaching   Tıp Merkezi   Kurun   İletişim   Ortaklıklar   Site Haritası   Ara

© Altimed Ltd 2003-2019
Bütün hakları saklıdır. Materyallerin kullanımı, sadece "Altımed" şirketinin yazılı izniyle mümkündür